Productive Ward

Productive Ward – onderdeel van Productive Series – helpt teams van professionals in de gezondheidszorg effectiever te werken en meer tijd over te houden voor de patiënt.
 
TNO Management Consultants en CBO zijn gestart in de ziekenhuizen in Heerlen, Roosendaal en Delft met het programma ‘Productive Ward' wordt invulling gegeven aan lean in de zorg. Met deze leanmethode kunnen verpleegkundigen op een afdeling meer tijd besteden aan directe patiëntenzorg door als team werkzaamheden en werkomgeving efficiënter in te richten.

Het resultaat: werkdrukvermindering en meer tijd voor de patiënt. ‘Productive Ward onderscheidt zich doordat de leanmethode helemaal is toegesneden op de zorgprocessen van de verpleegafdeling en het verplegend personeel. De aanpak en terminologie sluiten volledig aan. Het verpleegproces is al uitgewerkt, dat maakt de methode direct toepasbaar en laagdrempelig. Een uitgebreide leanopleiding is niet langer vereist. Productive Ward spreekt zo aan dat we onze medewerkers niet meer voor ons hoeven te winnen. Na een korte uitleg zeggen onze mensen zelf: dit is wat we willen,' aldus algemeen directeur Jaap van den Heuvel van de Reinier de Graaf Groep.

Meer tijd voor patiënten
Het verbeterprogramma Productive Ward is in Engeland door het NHS Institute for Innovation and Improvement ontwikkeld en gebaseerd op de basisprincipes van Lean management (reductie van verspilling), Proces herontwerp en Prince2 (projectmanagement methodiek). Het doel: productieve verpleegkundigen, minder administratieve ballast en verspilling. Het effect: meer tijd voor de patiënt, werkdrukvermindering, meer efficiënte overdrachten en verbeterde medicatieveiligheid.  

Focus op verpleegkundigen
Productive Ward is zowel geschikt voor ziekenhuizen die al met Lean bezig zijn als voor ziekenhuizen die dat nog niet zijn. Kenmerkend voor dit verbeterprogramma is de focus op verpleegkundigen. Het programma stelt hen in staat zelf te bepalen op welke onderdelen ze als team de zorg voor patiënten willen verbeteren. Dit doen zij aan de hand van elf concreet uitgewerkte modules waarbij ze stap voor stap door het programma geleid worden. Het team wordt hierbij praktisch begeleid door een interne projectleider en een externe adviseur/trainer.
Dit programma stelt verpleegkundigen in staat vele verbeteringen zelf te realiseren. Het versterkt hun beroepstrots en hun kennis over gestructureerd verbeteren. Maar het leidt ook tot meer tijd voor de patiënt, grotere veiligheid, lager ziekteverzuim en hogere productie. Dat is inmiddels wereldwijd bewezen.
 
Onderdeel van Productive Series
De Productive Ward is onderdeel van de Productive Series. Dit bestaat uit in totaal zes delen, waaronder Productive Mental Health Ward en Productive Operating Theatre.
ProductiveSeries is in een paar jaar tijd wereldwijd een groot succes geworden,met name door het feit dat het verbeteren (Lean) dichter naar de werkvloer brengt. Dit integrale verbeterprogramma voor afdelingen en teams in de gezondheidszorg helpt teams alle voorkomende handelingen stap voor stap te verbeteren. Samen zorgen al die verbeteringen voor een aanzienlijke toename van de tijd voor de patiënten, tot een verdubbeling toe.
Een versie voor de V&V-sector wordt momenteel ontwikkeld door TNO Management Consultants in samenwerking met CBO en CC Zorg en Vilans.

 
Contactpersoon
Drs C. (Kees) Ruizendaal
Drs C. (Kees) Ruizendaal
Senior Consultant
+31 (0)6 - 225 258 47
Bewerken
T +31 (0)55 - 368 98 00
E info@tmc.tno.nl
T  +31 (0)55 - 368 98 00
E  info@tmc.tno.nl
Direct naar
  © TNO Management Consultants